Cercetare .
 
Despre noi
Personal
Educatie
Cercetare
       - Directii
       - Grupuri
      - Proiecte
       - Laboratoare
       - Reviste
       - Publicatii
Manifestari
Evenimente
Documente
Cooperare
Info
Acces Privat

Catedra de Electronica si calculatoare isi defineste urmatoarele arii tematice de cercetare:
1. Sisteme dedicate inteligente cu capacitate de învatare si comportament adaptiv;
2. Tehnologii moderne pentru sisteme software distribuite.

În cadrul acestor arii tematice, se desfasoara activitati pe urmatoarele directii de cercetare:
• Retele neuronale artificiale implementate în FPGA;
• Senzori inteligenti;
• Interfete adaptive;
• Sisteme de recunoastere a gesturilor unei mâini artificiale;
• Sisteme de achizitie a datelor cu microconvertoare;
• Sisteme E-Nose cu retele neuronale implementate în FPGA;
• Recunoasterea semnalelor EMG;
• Securitatea sistemelor distribuite (Distributed Systems Security)
• Sisteme distribuite orientate pe servicii (Service Oriented Distributed Systems)
• Sisteme multi-agent (Multi-agent Systems).

Directiile de cercetare ale colectivului de catedrei se înscriu în urmatoarele directii de cercetare din Planul de Cercetare al Facultatii de Inginerie:
• Sisteme dedicate inteligente cu capacitate de învatare si comportament adaptiv;
• Tehnologii software distribuite, infrastructuri si arhitecturi orientate pe servicii pentru societatea informationala;

De asemenea, directiile de cercetare ale colectivului catedrei, enuntate mai sus, precum si aria tematica se încadreaza în urmatorul domeniu prioritar formulat de CNCSIS:
Tehnologii Informatice si de Comunicatii

Platforma tehnologica la care se alineaza: Embedded Systems.

Activitatea de cercetare stiintifica se desfasoara în cadrul cercetarilor pentru întocmirea tezelor de doctorat, în cadrul activitatilor postdoctorale sau în baza contractelor de cercetare încheiate între colectivele de cercetare, parteneri si beneficiari.
Rezultatele cercetarii stiintifice si rapoartele de cercetare din cadrul ariei tematice de mai sus sunt valorificate prin lucrari stiintifice publicate în reviste de specialitate si buletine stiintifice.

În activitatea de cercetare sunt antrenati si studentii, prin cercurile stiintifice organizate saptamânal.

Periodic, cadrele didactice din cadrul Catedrei de Electronica si Calculatoare organizeaza:

• Simpozionul international Embedded System Design and Applications. Cele mai bune lucrarile ale simpozionului international ESDA sunt publicate in revista Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering;

•Sesiunea Stiintifica NordTech concretizata prin Lucrarile Simpozionului Stiintific National,cotat ISBN;

• Sesiunea de Comunicari Stiintifice Studentesti, NORDTECH STUDENT, Sectiunea Inginerie Electronica si Calculatoare;

• Începând cu anul 2004 se organizeaza Faza locala a Concursului Studentesc Tehnici de interconectare în electronica, folosind programe de proiectare asistata de calculator, la care participa studentii specializarii Electronica Aplicata. Primii trei clasati la faza locala participa la Faza nationala TIE;

• Incepand cu anul 2006 se organizeaza Faza locala a Concursului Studentesc de proiectare cu circuite logice programabile si microcontrolere. Primii clasati la faza locala participa la Faza nationala DIGILENT Contest Cluj Napoca.

Grupul de cercetare din cadrul Laboratorului de cercetare – Sisteme Dedicate Inteligente este afiliat urmatoarelor organizatii:

• ARIES (Asociatia Româna a Industriei Electronice si Software ARIES);
• IEEE;
• Xilinx University Program;
• GOSPEL (General Olfaction and Sensing Projects on a European Level);

Legaturile de colaborare profesionala ale cercetatorilor din cadrul cadrul Laboratorului de cercetare – Sisteme Dedicate Inteligente cu personalitatile din domeniu au dus la încheierea parteneriate între grupul de cercetare SDI cu universitati (Bethune – Franta, Cardif – UK), si firme de prestigiu din domeniu (Analog Devices din Irlanda, Xilinx si Digilent din SUA, Sinopsys Org. – Italia, eASIC – filiala România)

Între Universitatea de Nord Baia Mare si Compania Xilinx Inc. din SUA prin Xilinx University Program (XUP) exista un parteneriat de 7 ani cu scopul de a crearea o infrastructura moderna de cercetare care sa permita grupului de cercetatori din cadrul Catedrei de electrotehnica, de la Universitatea de Nord din Baia Mare, utilizarea celor mai noi mijloace hardware si software de proiectare cu circuite logice programabile de tipul FPGA si CPLD.

Top

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact