Descriere Departament .
 
Despre noi
Personal
Educaţie
Cercetare
Evenimente
Documente
Biblioteca
     Catedrei
Cooperare
Info
Acces Privat

Din anul 2012 catedra s-a transfomat in: Departamentul de Inginerie Electrica, Electronica si Calculatoare http://dieec.ubm.ro/

Catedra Electronică şi Calculatoare a luat fiinţă în anul 2007, odată cu reorganizarea Catedrei de Electrotehnică.
Cursurile predate de membrii catedrei se adresează studenţilor înscrişi la specializările: Electronică Aplicată, Calculatoare, Electromecanică, Electroenergetică, precum şi altor specializări din cadrul Facultăţii de Inginerie.
Domeniul acoperit de Catedra Electronică şi Calculatoare cuprinde discipline din domeniul Electronică şi Telecomunicaţii, Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei, şi Automatizări, cum ar fi: Dispozitive şi circuite electronice, Circuite integrate analogice şi digitale, Sisteme digitale, Microprocesoare şi microcontrolere, Sisteme de operare, Circuite logice programabile, Programarea orientată pe obiecte, Inteligenţă artificială, Senzori inteligenţi şi reţele de senzori, Sisteme CAD, Automate Programabile, etc.

Catedra de Electronică şi Calculatoare coordonează secţiile Electronică Aplicată şi Calculatoare, asigură perfecţionarea planurilor de învăţământ, compatibilizarea acestora cu învăţământul din comunitatea europeană, coordoneaza activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi studenţiilor, asigură practica, propune şi coordonează proiectele de licenţă pentru absolvenţii specializărilor Electronică Aplicată şi Calculatoare.

 

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact