E D U C A T I E .
 
Despre noi
Personal
Educaţie
       Plan Învăţământ
        - EA
        - CAL
        - EM
        - ISEE
      Admitere
      Practică
      Licenţă
      Orar
Cercetare
Manifestări
Evenimente
Documente
Biblioteca
     Catedrei
Cooperare
Info
Acces Privat
EA CAL EM ISEE

Discipline obligatorii
 1. Analiza matematica I
 2. Algebra liniara, geometrie analitică și diferențială
 3. Fizica
 4. Programarea calculatoarelor - Limbaje
 5. Electrochimie
 6. Componente si circuite electronice pasive
 7. Comunicare
 8. Limba moderne I
 9. Educație fizică și sport I
 10. Analiză matematică II
 11. Matematici speciale
 12. Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II
 13. Fizica superioara
 14. Bazele electrotehnicii I (Teoria circuitelor electrice)
 15. Dispozitive electronice
 16. Limba moderne II
 17. Educație fizică și sport II
 18. Metode numerice
 19. Măsurări în electronică și telecomunicații
 20. Circuite electronice fundamentale
 21. Bazele electrotehnicii II
 22. Materiale pentru electronică
 23. Semnale și sisteme
 24. Circuite integrate digitale
 25. Limba moderne III
 26. Introducere in grafica asistata de calculator
 27. Microunde
 28. Analiza si sinteza circuitelor
 29. Circuite integrate analogice
 30. Sisteme cu circuite integrate digitale
 31. Proiectare asistata de calculator
 32. Limba moderne IV
 33. Practică I
 34. Sisteme cu circuite integrate analogice
 35. Arhitectura microprocesoarelor
 36. Optoelectronica
 37. Teoria transmisiunii informației
 38. Bazele sistemelor de achiziții de date
 39. Electronica de putere
 40. Ingineria programării
 41. Sisteme cu microprocesoare
 42. Tehnologia microsistemelor electronice
 43. Prelucrarea digitală a semnalelor
 44. Sisteme de comunicații
 45. Microcontrolere
 46. Practică II
 47. Televiziune
 48. Surse de alimentare
 49. Senzori si traductoare
 50. Instrumentație virtuală
 51. Instrumentație electronică de măsură
 52. Disciplina opțională 1
  1. Economie
  2. Management
 53. Disciplina opțională 2
  1. Circuite logice programabile
  2. Microelectronica
 54. Disciplina opțională 3
  1. Automate programabile
  2. Prelucrarea numerica a imaginilor
 55. Disciplina opțională 4
  1. Elemente de reglare si control
  2. Elemente de testare automata
 56. Disciplina opțională 5
  1. Sisteme cu FPGA
  2. Sisteme cu logica nuanțată
 57. Disciplina opțională 6
  1. Sisteme integrate
  2. Sisteme de achiziții de date
 58. Activitate de cercetare proiectare
 59. Practica pentru lucrarea de licență
Facultative

 

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact