E D U C A Ţ I E .
 
Despre noi
Personal
Educaţie
       Plan Învăţământ
        - EA
        - CAL
        - EM
        - ISEE
      Admitere
      Licenţă
      Orar
Cercetare
Manifestări
Evenimente
Documente
Biblioteca
     Catedrei
Cooperare
Info
Acces Privat
EA CAL EM ISEE

Tip disciplina
Caracterizare
disciplină
Fişa Disciplinei
Obligatorii fundamentale

Analiză matematică (1)
Analiză matematică (2)                                                 
Algebră, geometrie analitică şi diferenţială                
Fizică (1)
Fizică (2)                                                                      
Programarea calculatatoarelor (1)
Programarea calculatatoarelor  (2)     
Chimie                                                                    
Grafică asistată de calculator                          
Matematici speciale                                               
Medii de calcul ingineresc

de domeniu

Utilizarea calculatoarelor                                       
Electrotehnică (1)  
Electrotehnică (2)                                                      
Fundamente de inginerie mecanică şi robotică        
Programarea orientată pe obiecte (1)  
Programarea orientată pe obiecte (2)                        
Proiectarea algoritmilor                                         
Circuite integrate digitale                                       
Dispozitive electronice (1)
Dispozitive electronice (2)                                          
Baze de date                                                         
Sisteme de operare                                            
Electronică digitală                                                
Elemente de programare grafică                           
Protocoale de comunicaţii                                     
Microcontrolere                                           
Teoria sistemelor                                                   
Tehnici de măsurare                                              
Reţele locale de calculatoare                                 
Arhitectura sistemelor de calcul                             
Inteligenţă artificială                                               
Achiziţia şi prelucrarea datelor                               
Ingineria programării                                           
Practică (anul II)

de specialitate

Sisteme de gestiune a bazelor de date
Sisteme de achizţie a datelor
Tehnologii Internet
Sisteme de intrare-ieşire
Circuite logice programabile (1)
Administrare SGBD
Medii de programare orientată pe obiecte (1)
Medii de programare orientată pe obiecte (2)
Circuite logice programabile (2)
Programarea aplicaţiilor Web
Algoritmi paraleli şi distribuţi
Practica de specialitate (anul III)
Conducerea proceselor asistată de calculator
Proiectarea Detaliată a Sistemelor Software
Aplicaţii mobile
Sisteme încorporate
Practica finalizare Proiect Licenta (anul IV)

Opţionale
de specialitate Tehnici de compresie a imaginilor / Managementul proiectelor software
Web design şi grafică / Sisteme CAD
Aplicaţii distribuite / Arhitecturi paralele
Securitatea sistemelor informatice / Programare concurentă
Proiectarea cu microprocesoare / Sisteme informatice integrate
Sisteme Linux / Tehnici de compresie a datelor
Senzori inteligenţi şi reţele de senzori
Facultative
de specialitate Tehnici de comunicare
Cultură managerială
Modele SPICE
Tehnici CAD de realizare a modulelor electronice
Leadership şi cultură organizaţională
Prelucrarea digitală a semnalelor
Politici de integrare europeană
complementare Limba engleză (semestrul 1, semestrul 2, semestrul 3, semestrul 4)
Educaţie fizică şi sport (semestrul 1, semestrul 2, semestrul 3, semestrul 4)
Cultură şi civilizaţie europeană
Management şi marketing

sus

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact