Laboratoare de cercetare .
 
Despre noi
Personal
Educatie
Cercetare
       - Directii
       - Grupuri
      - Proiecte
       - Laboratoare
       - Reviste
       - Publicatii
Manifestari
Evenimente
Documente
Biblioteca
     Catedrei
Cooperare
Info
Acces Privat
• Laboratorul de cercetare – Sisteme Dedicate Inteligente

În cadrul Laboratorului de cercetare – Sisteme Dedicate Inteligente se desfasoara activitati în urmatoarele arii de interes:
» Retele neuronale artificiale implementate în FPGA
» Senzori inteligenti
» Interfete adaptive
» Sisteme de recunoastere a gesturilor unei mâini artificiale
» Sisteme de achizitie a datelor cu microconvertoare
» Sisteme E-Nose cu retele neuronale implementate în FPGA
» Recunoasterea semnalelor EMG.

• Laboratorul de cercetare - Sisteme Software Distribuite

În cadrul Laboratorului de cercetare – Sisteme software distribuite se desfasoara activitati în urmatoarele arii de interes:
» Sisteme distribuite pentru Web-learning (Web-based Learning Systems)
» Securitatea sistemelor distribuite (Distributed Systems Security)
»Sisteme distribuite orientate pe servicii (Service Oriented Distributed Systems)
» Sisteme de management al datelor de produs (Product Data Management Systems)
» Sisteme multi-agent (Multi-agent Systems).

 

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact