Proiecte de Cercetare .
 
Despre noi
Personal
Educatie
Cercetare
       - Directii
       - Grupuri
      - Proiecte
       - Laboratoare
       - Reviste
       - Publicatii
Manifestari
Evenimente
Documente
Biblioteca
     Catedrei
Cooperare
Info
Acces Privat

CEEX - M3 PASED - contract nr.: 253/01.08.2006

Dezvoltarea PArteneriatelor la nivel national si international, in domeniul SistemE Dedicate, in vederea organizarii de manifestari stiintifice si pregatirea de proiecte comune in programul cadru 7 UE.

Durata 24 luni: 01.08.2006-31.07.2008
Valoare 200.000 RON


Colectiv:

» Oniga Stefan                   Director de proiect
» Tisan Alin                        Responsabil Stiintific
» Gavrincea Ciprian         
» Buchman Attila
» Erdei Zoltan
» Costea Cristian
» Lung Claudiu
» Vida-Ratiu Andrei
» Mic Daniel


 • Contributii privind studiul, sinteza si implementarea unor aplicatii cu sisteme de senzori inteligenti. Nasul electronic.

Contract CNCSIS Nr. 602/2007, cod TD-277
Valoare 28333 RON
Director de proiect: Tisan Alin.

 • Cercetari privind implementarea unei retele neuronale pentru procesarea semnalelor generate de sistemul muscular si nervos.

Contract CNCSIS Nr. 171/02.10.2007, TD-11
Valoare 28333 RON
Director de proiect: Gavrincea Ciprian

 • Contract CNCSIS nr. 639/2005 cu titlul „Mediu integrat pentru deplasarea asistată a persoanelor cu handicap vizual”.

Director de proiect: Prof. Dr. ing. Virgil Tiponut, Facultatea de Electronică si Telecomunicatii, UniversitateaPolitehnica Timisoara.
Durata 2005-2007.
Valoare 90.000 RON.
Membrii în echipa de cercetare:

» Oniga Stefan
» Gavrincea Ciprian


 • Grant de tip A CNCSIS, cod 707, contract 33343/2004 Dezvoltarea unor module de translatie de tip actuator liniar electromecanic cu aplicatie la sistemele flexibile de fabricatie si ecotehnologie. Durata 2004-2006 Director Nasui V.

 • 13 contracte de cercetare cu SC. Electronics Engineering SA. societate de cercetare si proiectare de circuite integrate, ASIC si FPGA, privind proiectarea de diverse nuclee microntrolere, protocoale comunicatie, module interfata etc.

 • Grant 5310-XUP-26482–4 din 14.04.2004, respectiv contract aditional 5310-XUP-48209 -10 din 10.03.2006, cu compania Xilinx Inc. Din SUA. „Dezvoltare infrastructură cercetare în domeniul proiectării cu circuite logice programabile”.

Director de proiect: Oniga Stefan
Durata 2004-2006.
Valoare 20.000 $.

 • Grant XUP-7017-8 din 28.03.2001, respective contract adiŃional 2511-XUP-19570–1 din 24.03.2003 cu compania Xilinx Inc. Din SUA. „Dotare laborator de cercetare în domeniul proiectării cu circuite logice programabile”.

Director de proiect: Oniga Stefan
Durata 2001-2003.
Valoare 35.540 $.

 • Program TEMPUS S_JEP 12531-97. Titlu: “Euro Standards in Information Technology
  Curricula- ESITEC”. Durata 1997-2001.

 • Program TEMPUS S-JEP 11005-96. Tiltu: „Three Colleges of Applied Informatics
  Establishment at Timisoara, Sibiu and Baia-Mare”. Durata 1996-1999.


 • Program Major Banca Mondială – CNFIS nr. 45.139 din 18.12.2000: cu titlul
  „Informatică aplicată” valoare de 125.000 USD. Durata 2000-2002.

Top

 
Design: Oniga Sarolta  
Copyright © 2008 - Catedra Electronica&Calculatoare
  Contact